XS Max 3D - Kết quả xổ số Max 3D

Kết quả kỳ #226 ngày 23/10/2020
G.1 902 079
G.2 351 190 309 499
G.3 451 426 079 339 396 623
KK 909 357 022 712 470 876 460 429

Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tựKết quả kỳ #225 ngày 21/10/2020
G.1 797 579
G.2 650 608 334 431
G.3 825 487 616 533 057 015
KK 257 521 626 189 573 334 765 754

Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự

Kết quả kỳ #224 ngày 19/10/2020
G.1 962 091
G.2 876 603 138 321
G.3 509 413 834 790 130 029
KK 689 499 333 194 262 208 589 296

Cá độ 88Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự

Kết quả kỳ #223 ngày 16/10/2020
G.1 402 573
G.2 627 744 622 799
G.3 361 777 588 381 856 129
KK 144 847 144 147 848 868 263 768

Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự

Kết quả kỳ #222 ngày 14/10/2020
G.1 668 415
G.2 087 035 640 409
G.3 635 576 743 435 072 063
KK 843 179 945 105 147 476 759 637

Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự

Kết quả kỳ #221 ngày 12/10/2020
G.1 261 774
G.2 577 029 329 912
G.3 387 794 575 767 135 529
KK 612 723 289 226 786 490 452 556

Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự

Kết quả kỳ #220 ngày 09/10/2020
G.1 704 616
G.2 736 960 090 615
G.3 622 869 439 208 356 824
KK 980 255 714 310 321 773 121 910

Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự

Kết quả kỳ #219 ngày 07/10/2020
G.1 954 598
G.2 815 549 138 072
G.3 107 515 378 192 285 671
KK 912 195 298 904 241 178 725 799

Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự

Kết quả kỳ #218 ngày 05/10/2020
G.1 966 964
G.2 241 595 293 293
G.3 132 856 746 674 703 464
KK 277 330 692 982 225 779 966 818

Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự

Kết quả kỳ #217 ngày 02/10/2020
G.1 696 955
G.2 075 041 191 943
G.3 681 368 801 854 184 523
KK 347 616 940 463 352 498 135 198

Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự

Kết quả kỳ #216 ngày 30/09/2020
G.1 745 066
G.2 973 380 862 088
G.3 683 553 245 190 762 882
KK 812 796 123 365 236 606 390 611

Cá độ 88Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự

Kết quả kỳ #215 ngày 28/09/2020
G.1 370 537
G.2 486 950 645 259
G.3 650 305 458 795 784 325
KK 592 396 870 507 155 727 068 790

Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự

Kết quả kỳ #214 ngày 25/09/2020
G.1 420 853
G.2 875 231 935 495
G.3 443 834 508 494 047 100
KK 890 507 189 867 220 971 058 516

Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự

Kết quả kỳ #213 ngày 23/09/2020
G.1 881 531
G.2 099 211 277 489
G.3 748 529 608 472 716 962
KK 841 567 000 520 518 761 471 153

Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự

Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Điện Toán Max 3D

  1. Lịch mở thưởng
    • Thời gian quay số bắt đầu lúc 18h30 các ngày thứ 2, thứ 4 và thứ 6 hàng tuần
  2. Cơ cấu giải thưởng
    • Vé số điện toán Max 3D phát hành với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).
    • Mỗi dãy số tham gia gồm 3 chữ số (từ 0 đến 9) tạo thành bộ số tham gia dự thưởng.
a. Cơ cấu giải thưởng của Max 3D cơ bản:
Giải thưởng Kết quả Giá trị giải thưởng (VNĐ)
Giải Nhất Trùng bất kỳ 1 trong 2 số quay thưởng giải Nhất theo đúng thứ tự các chữ số 1.000.000
Giải Nhì Trùng bất kỳ 1 trong 4 số quay thưởng giải Nhì theo đúng thứ tự của các chữ số 350.000
Giải Ba Trùng bất kỳ 1 trong 6 số quay thưởng giải Ba theo đúng thứ tự của các chữ số 210.000
Giải Khuyến khích Trùng bất kỳ 1 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích theo đúng thứ tự của các chữ số 100.000
b. Cơ cấu giải thưởng của Max 3D+:
Giải thưởng Kết quả Giá trị giải thưởng (VNĐ)
Giải Nhất/ĐB Trùng hai số quay thưởng giải Nhất 1.000.000.000
Giải Nhì Trùng bất kỳ 2 trong 4 số quay thưởng giải Nhì 40.000.000
Giải Ba Trùng bất kỳ 2 trong 6 số quay thưởng giải Ba 10.000.000
Giải Tư Trùng bất kỳ 2 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích 5.000.000
Giải Năm Trùng bất kỳ 2 số quay thưởng của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích 1.000.000
Giải Sáu Trùng 1 số quay thưởng giải Nhất bất kỳ 150.000
Giải Bảy Trùng 1 số quay thưởng giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích bất kỳ 40.000

Right side bar

( Có thể nhập tối thiểu 2 số, tối đa 17 số )