TK lần xuất hiện

Chọn tỉnh và biên độ cần xem

TK lần xuất hiện xổ số Miền Bắc

Các con lô về nhiều nhất

Giải 7 Xuất hiện Giải ĐB Xuất hiện Lô tô Xuất hiện
02 5 lượt 18 3 lượt 04 14 lượt
00 4 lượt 23 2 lượt 38 14 lượt
19 4 lượt 25 2 lượt 94 14 lượt
44 4 lượt 28 2 lượt 18 13 lượt
09 3 lượt 65 2 lượt 21 13 lượt
26 3 lượt 69 2 lượt 23 13 lượt
30 3 lượt 00 1 lượt 79 13 lượt
38 3 lượt 08 1 lượt 00 12 lượt
51 3 lượt 16 1 lượt 02 12 lượt
62 3 lượt 19 1 lượt 16 12 lượt

Các con lô về ít nhất

Giải 7 Xuất hiện Giải ĐB Xuất hiện Lô tô Xuất hiện
98 1 lượt 97 1 lượt 55 1 lượt
92 1 lượt 94 1 lượt 74 2 lượt
90 1 lượt 89 1 lượt 32 3 lượt
89 1 lượt 79 1 lượt 99 4 lượt
88 1 lượt 68 1 lượt 82 4 lượt
87 1 lượt 66 1 lượt 45 4 lượt
86 1 lượt 57 1 lượt 27 4 lượt
84 1 lượt 48 1 lượt 59 5 lượt
83 1 lượt 46 1 lượt 58 5 lượt
78 1 lượt 43 1 lượt 56 5 lượt

Các con lô chưa xuất hiện

Giải 7 Giải ĐB Lô tô
07, 08, 11, 15, 23, 24, 25, 27, 32, 34, 40, 43, 47, 52, 53, 55, 57, 59, 60, 66, 67, 69, 74, 80, 82, 85, 91, 94, 95, 97, 99 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 20, 21, 22, 24, 27, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 44, 45, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 67, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 90, 91, 92, 93, 95, 96, 98, 99

Right side bar

Cá độ 88( Có thể nhập tối thiểu 2 số, tối đa 17 số )