TK Xổ số Mega 6/45

Thống kê lần xuất hiện XS Mega

thống kê mega645 theo lần xuất hiện

TK lần xuất hiện theo lượt về XS Mega 30/09/2020 - 30/10/2020

Bộ số Lần xuất hiện theo lượt về nhiều/ít XS Mega 6/45
01
2.78% 2 lượt
02
0.00% 0 lượt
03
0.00% 0 lượt
04
5.56% 4 lượt
05
1.39% 1 lượt
06
0.00% 0 lượt
07
2.78% 2 lượt
08
0.00% 0 lượt
09
2.78% 2 lượt
10
1.39% 1 lượt
11
4.17% 3 lượt
12
1.39% 1 lượt
13
1.39% 1 lượt
14
2.78% 2 lượt
15
4.17% 3 lượt
16
4.17% 3 lượt
17
0.00% 0 lượt
18
1.39% 1 lượt
19
4.17% 3 lượt
20
0.00% 0 lượt
21
1.39% 1 lượt
22
0.00% 0 lượt
23
5.56% 4 lượt
24
1.39% 1 lượt
25
4.17% 3 lượt
26
5.56% 4 lượt
27
1.39% 1 lượt
28
2.78% 2 lượt
29
0.00% 0 lượt
30
4.17% 3 lượt
31
2.78% 2 lượt
32
2.78% 2 lượt
33
1.39% 1 lượt
34
2.78% 2 lượt
35
1.39% 1 lượt
36
1.39% 1 lượt
37
1.39% 1 lượt
38
2.78% 2 lượt
39
2.78% 2 lượt
40
2.78% 2 lượt
41
2.78% 2 lượt
42
0.00% 0 lượt
43
1.39% 1 lượt
44
1.39% 1 lượt
45
5.56% 4 lượt

Right side bar

Cá độ 88( Có thể nhập tối thiểu 2 số, tối đa 17 số )