TK 00 - 99

Chọn tỉnh và biên độ cần xem

thống kê lô xiên

TK 00 - 99 xổ số miền Bắc

Lô tô Lần xuất từ 00-99
00
1.36% 11 lượt
01
1.48% 12 lượt
02
1.36% 11 lượt
03
0.74% 6 lượt
04
1.73% 14 lượt
05
0.86% 7 lượt
06
0.62% 5 lượt
07
0.62% 5 lượt
08
1.11% 9 lượt
09
0.86% 7 lượt
10
0.86% 7 lượt
11
1.23% 10 lượt
12
1.11% 9 lượt
13
1.23% 10 lượt
14
0.86% 7 lượt
15
1.36% 11 lượt
16
1.48% 12 lượt
17
0.62% 5 lượt
18
1.73% 14 lượt
19
1.11% 9 lượt
20
0.99% 8 lượt
21
1.60% 13 lượt
22
0.62% 5 lượt
23
1.60% 13 lượt
24
0.37% 3 lượt
25
1.36% 11 lượt
26
1.23% 10 lượt
27
0.49% 4 lượt
28
0.86% 7 lượt
29
0.86% 7 lượt
30
1.11% 9 lượt
31
0.99% 8 lượt
32
0.37% 3 lượt
33
0.99% 8 lượt
34
0.99% 8 lượt
35
1.23% 10 lượt
36
0.74% 6 lượt
37
1.23% 10 lượt
38
1.73% 14 lượt
39
0.62% 5 lượt
40
1.36% 11 lượt
41
0.86% 7 lượt
42
1.36% 11 lượt
43
0.74% 6 lượt
44
0.74% 6 lượt
45
0.49% 4 lượt
46
0.62% 5 lượt
47
0.74% 6 lượt
48
1.23% 10 lượt
49
1.36% 11 lượt
50
0.86% 7 lượt
51
0.99% 8 lượt
52
0.62% 5 lượt
53
0.99% 8 lượt
54
0.62% 5 lượt
56
0.74% 6 lượt
57
1.11% 9 lượt
58
0.62% 5 lượt
59
0.49% 4 lượt
60
0.99% 8 lượt
61
0.74% 6 lượt
62
0.99% 8 lượt
63
0.62% 5 lượt
64
0.86% 7 lượt
65
1.11% 9 lượt
66
0.99% 8 lượt
67
1.36% 11 lượt
68
1.23% 10 lượt
69
1.11% 9 lượt
70
0.86% 7 lượt
71
1.23% 10 lượt
72
0.99% 8 lượt
73
0.74% 6 lượt
74
0.49% 4 lượt
75
0.74% 6 lượt
76
1.48% 12 lượt
77
0.74% 6 lượt
78
1.11% 9 lượt
79
1.36% 11 lượt
80
0.74% 6 lượt
81
0.99% 8 lượt
82
0.49% 4 lượt
83
1.11% 9 lượt
84
1.23% 10 lượt
85
0.99% 8 lượt
86
1.11% 9 lượt
87
0.74% 6 lượt
88
0.86% 7 lượt
89
1.11% 9 lượt
90
1.23% 10 lượt
91
1.60% 13 lượt
92
1.48% 12 lượt
93
0.99% 8 lượt
94
1.73% 14 lượt
95
0.99% 8 lượt
96
1.36% 11 lượt
97
1.23% 10 lượt
98
0.62% 5 lượt
99
0.74% 6 lượt

Right side bar

Cá độ 88( Có thể nhập tối thiểu 2 số, tối đa 17 số )