Lô tô miền Bắc

Lô tô miền Bắc thứ năm,

29/10/2020
Đầu Lô Tô
0 06,07
1 12,13,15
2 27
3 30,36,39,39
4 42,45,46,48
5 54,55,58
6 60,63
7 76
8 80,81,82,84,85,89
9 90

Lô tô miền Bắc thứ tư,

28/10/2020
Đầu Lô Tô
0 01,02,04,07,09
1 10,11,13,16,16
2
3 34,38
4 40,42,48
5 58,59
6 64
7 76
8 80,82,82,83,85,88
9 94,95

Lô tô miền Bắc thứ ba,

27/10/2020
Đầu Lô Tô
0 04,05
1 11,13,19
2 27,28
3 31,34,36,38
4 41,45,46
5 57
6 61,65,68,69
7 75,79,79
8 81,85
9 91,92,95

Lô tô miền Bắc thứ hai,

26/10/2020
Đầu Lô Tô
0 01,04,08,08
1 11,13,19
2 24
3 30,34,36
4 46,46
5 50,53,54,59
6 63
7 72,75
8 81,81,84,86
9 90,90,92

Lô tô miền Bắc chủ nhật,

25/10/2020
Đầu Lô Tô
0 05,06,07
1 12
2
3 30,34,36,36,38,39,39
4 42,48
5 51,51,51,55,56
6 69
7 71,77
8 82,83,86
9 94,94,98

Lô tô miền Bắc thứ bảy,

24/10/2020
Đầu Lô Tô
0 06,09
1
2 24,26,28
3 37
4 47,48
5 55,57,59
6 61,61,61,63,68
7 71,79
8 80,80,82,84,84,85,87
9 90,92

Lô tô miền Bắc thứ sáu,

23/10/2020
Đầu Lô Tô
0 00,02,05,05,08
1
2 22,24,24,25,26,28
3 31,32
4 40,44
5 54
6 61,63,64,65
7 70,71,79,79
8
9 92,95,98

Right side bar

( Có thể nhập tối thiểu 2 số, tối đa 17 số )